Den 31. marts 2006 trådte en ny lov ikraft om energimærkning af bl.a. alle boligblokke. Det er lovpligtigt for sælger eller udlejer at kunne fremlægge en gyldig energimærkning for nye købere/lejere.

 

Læs mere om energimærkningsordningen for flerfamiliehuse hos  Energistyrelsen